Tesisatlarda ve binalarda ısı kayıplarının veya ısı kazançlarının sınırlandırılması amacıyla yapılan işlemlere “Isı Yalıtımı” adı verilmektedir. Isı, bir enerji çeşididir ve yüksek ısılı ortamdan düşük ısılı ortama geçiş yapar. Bundan dolayı da binalarda; yazın enerji kazançları, kışın da enerji kayıpları oluşur.

Isı Yalıtımının Çok Önemli Olduğunu Unutmayın…

Tabiattaki bütün olaylar enerjinin niteliğinin azalacağı yönünde cereyan etmektedir. Mesela, sıcak bir çayın zamanla soğuması ya da tam tersi bir durum olan soğuk bir içeceğin zamanla ısınması buna güzel bir örnektir.

Kış aylarında genellikle hava sıcaklıkları 20°C’nin altında, yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C’nin üstünde seyreder. Binalarda, istenilen sıcaklık ortamının ayarlanabilmesi için, kış aylarında azalan sıcaklığın bir ısıtma sistemi aracılığı ile karşılanması ve yaz aylarında da artan sıcaklığın bir soğutma sistemiyle içeriden atılması gerekir. Hem ısıtma hem de soğutma işlemi yapılabilmesi için enerji harcanır. Herhangi bir bina ya da tesisatta ısı kayıpları ve kazançlarının sınırlandırılması yani ısı yalıtımı yapılması; gerek ısıtma gerekse soğutma amacıyla tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir.

Isıtma ve soğutma sistemlerinin beklenen performansla işletilmesi için; ısı kazanç ve kayıplarının hangi miktarda olduğu göz önüne alınarak, ısı yalıtımında kullanılan akışkanın olması gerekenden daha sıcak ya da soğuk olarak kullanılması gerekir. İşte bu durum, ekstra bir enerji tüketimine neden olur. Teknik olarak, ısı yalıtımı, değişik sıcaklıklardaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanmaktadır.

ISI YALITIMI NASIL YAPILIR?

Isı yalıtımı, binaların ya da tesisatların çatılarına, dış taraflarına ve ya garaj ve depo gibi kullanılmayan kısımlarına bakan duvarlarına, tesisat boruları ve havalandırma kanallarına uygulanır. Yalıtımlı doğramalar ve özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri kullanılarak kış aylarında, pencerelerden sızan ısı kayıpları azaltılır, yazın da binaya güneş ısısının girişi sınırlandırılır. Böylelikle hem ısıtma hem de soğutma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanmış olur.

ISI YALITIMININ FAYDALARI

Yapılarda, kurallara uygun bir biçimde gerçekleştirilen ısı yalıtımının kişiler ve ülkeler açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Isı yalıtımı ile binanın ömrünü uzadığı gibi, kullanıcıya da konforlu ve sağlıklı bir ortam sağlanmış olur. Tabi ki en önemli faydası da ısıtma ve soğutma giderlerinde büyük tasarruflar sağlamasıdır. Öte yandan, ısı yalıtımı uygulamaları ile konforlu bir ortam koşulunun oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması ile küresel ısınma ve hava kirliliği da azalmış olur.

Categories:Genel | Kurulum | Pencereler | Profiller | PVC
YUKARI